Een echte held kiest statiegeld

Toelichting

Als pleidooi voor statiegeld op blikjes én om de stad eens goed op te ruimen konden inwoners van Apeldoorn op een zaterdag in november al hun blikjes inleveren. Voor elk ingeleverd blikje ontving men €0,10. De actie was een overweldigend succes. Niet alleen individuen leverden blikjes in, maar ook allerlei Apeldoornse verenigingen. De winnaar alleen al leverde meer dan 10.000 blikjes in. In totaal zijn bijna 222.000 blikjes verzameld. De actie was een gezamenlijk initiatief De Gemeente Apeldoorn, afvalbeheerder Circulus en flessenautomatenleverancier Tomra Systems.

Soort project

Zwerfafval

Een echte held kiest statiegeld
comments powered by Disqus